Klinik Psikolog Gülşah Özgürler

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimlerini Manisa’da tamamlamıştır. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü derece ile kazanmıştır. Eğitimi sırasında başarısı ve istekliliği ile Okul Öncesi Eğitimi ile çift anadal programına kabul edilmiştir. Her iki bölümü toplam dört yılda onur derecesi ile bitirmiştir.

Üniversite eğitimi sırasında özel ve devlet okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Okul Öncesi Eğitmenliği alanlarında stajlar yapmıştır. Uzman psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatristlerin asistanlığını yürütmüştür. Akademik süreçlerine destek olmuş, eğitimlerinin hazırlıklarında aktif rol oynayarak eğitimlerine katılmıştır. Farklı üniversitelerin projelerinde proje asistanı olarak görev almıştır. İki yıl boyunca çocuk esirgeme kurumunda gönüllü olarak çalışmıştır. İstanbul’un farklı bölgelerindeki devlet okulu öğrencilerine öfke kontrolü eğitimleri düzenlemiş, grupla psikolojik danışma çalışmaları uygulamıştır.

Üniversite mezuniyeti sonrasında İstanbul’da köklü bir özel okulda iki yıl boyunca okul danışmanı olarak çalışmıştır.

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji programında yapmıştır. Anne mükemmeliyetçiliği ve çocuk kaygı düzeyi üzerine tez çalışmasını yürütmüştür. Yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur.

Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu eğitimlerini ve supervizyonlarını tamamlamıştır.

Oyun terapisi, çocuk zeka, gelişim tarama ve projektif testlerin eğitimlerini almış ve uygulamaktadır.

Sağlık Uzmanları sitesinde Psikolojik Danışman olarak yazılarını yazmakta ve sorulan soruları cevaplamaktadır.

Okullarda ve farklı kurumlarda öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve çalışanlara eğitimler düzenlemektedir.

Çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle bireysel ve grup çalışmalarını yürütmektedir.

Akademi Disleksiden PREP Eğitimi almıştır. Bu eğitim ile PREP Uygulayıcısı olmuştur. PREP tüm öğrencilerde kullanılabilmektedir. Okuma güçlüğü yaşayan, dikkatini toplamada zorlanan çocuklarda okuma becerilerini geliştirmektedir. Dil ve ifade becerilerini güçlendirmektedir.

EMDR ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Uyguladığı Testler: Okula Hazırlık Testi, Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi, Frostig Görsel Gelişim Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Bir Ağaç Çiz, Koppitz Adam Çiz Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Denver-II Gelişimsel Tarama Testi, Beier Cümle Tarama Testi

MOXO testi uygulayıcısıdır. Bu test dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin değerlendirilmesinde yardımcıdır. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite olarak 4 alanı inceler. Görsel ve işitsel çeldiricilerin bu alanlara etkisini araştırır. Bu anlamda sınıf ve akademik süreçlere de katkı sağlar.

Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri üzerine Manisa da birçok özel ve devlet okullarında seminerler vermektedir.

    Open chat