Zeka Testleri

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R)

       6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60 – 70 dakikada uygulanır. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır.  Deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir (Özel öğrenme güçlüğü, DEHB gibi) Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilmenin yanında, çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

STANFORD BİNET ZEKA TESTİ

          Stanford Binet Zeka testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla  2-16 yaş grubuna uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Küçük çocuklara uygulandığından yaklaşık 30 dakika, daha büyüklere uygulandığında bir veya bir buçuk saat sürer.
Öfke Yönetimi
    Öfke; korku, mutluluk, üzüntü gibi temel duygularımızdan biridir. “Bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir saldırıya maruz kalması, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması” gibi durumlarda hissettiği bir duygudur. Bireye ya da nesneye yönelik olarak ortaya konulan tepkilerle kendini gösterir. Bu tepkilerin ortaya konuluş biçimi genellikle olumsuz olduğu için de öfke duygusu olumsuz bir duygu olarak, hatta çok tehlikeli olabilecek bir duygusal durum olarak tanımlanır. Öfke çok sık (hemen hemen her gün), çok şiddetli olarak hissediliyorsa, sonucunda uygunsuz davranışlar ortaya çıkıyorsa, okul-iş yaşamı, kişisel ilişkilerde sorunlara yol açıyorsa öfke problem oluşturuyor demektir. Öfkeyle başa çıkmak, öfkenin bastırılması ve saklanmasını değil, tanınmasını gerektirmektedir. Bireyler öfkelerini tanıdıklarında, öfkenin zararlarından kurtulabilir ve onu kendileri için yapıcı bir şekilde ifade edebilirler.
Öfkeyle sağlıklı bir biçimde başa çıkabilmek için kullanılabilecek yollar arasında; Gevşeme, diyafram nefesi, stresle baş etme becerilerinin öğrenilmesi, düşüncelerin değiştirilmesi, problem çözme, iletişim becerilerinin geliştirilmesi; tüm bu teknikleri öğrenebilmek için Öfke Kontrolü Bilinçlendirme Programına katılabilirsiniz.
EĞİTİM ADIÖFKE KOTROLÜ BİLİNÇLENDİRME PROGRAMI
AMAÇÖfkeyle sağlıklı bir biçimde başa çıkabilmek için kullanılabilecek yolları öğrenebilmek.
KAPSAM·      Gevşeme,·      Öfkenin aşamaları,·      Beden duyumları,·      Diyafram nefesi,·      Stresle baş etme becerilerinin öğrenilmesi,·      Düşüncelerin değiştirilmesi,·      problem çözme,·      iletişim becerilerinin geliştirilmesi
KİMLER KATILABİLİRYetişkinler
EĞİTİM SÜRESİHaftada 1 gün 2 saat, 9 oturum
EĞİTMENYeliz ŞENVER

ANNE-ÇOCUK OYUN GRUBU

Oluşturduğumuz oyun grubumuzda amacımız; 18-36 aylık çocuklara psikolog gözetiminde yavaş yavaş anne kucağından ayrılarak sosyalleşmeye doğru ilk adımlarını atabilmelerini sağlamaktır. Oyun oynamak çocuğun dilidir. Oyun dilini kullanarak çocukla olumlu iletişim kurabilmek, gelişim alanlarına dokunarak sağlıklı çocuklar yetiştirme konusunda rehberlik edebilmeyi hedeflemekteyiz.
Programın anne-çocuk açısından kazanımları;
-Çocuğun dili olan oyunu, çocuğun gelişim alanlarını ( bilişsel gelişim, motor gelişim, dil gelişimi) destekleme amaçlı olarak kullanılmasını öğrenmek
-Çocuğun gelişim alanlarının seviyelerine uygun olarak yeni beceriler geliştirmelerini sağlamak
-Ailenin çocuğu hakkında farkındalık geliştirmek
-Çocuğa sosyalleşme yolunda deneyim kazandırmak
-İhtiyaç tespit edilmesi durumunda, oyunu kullanarak anne-çocuk arasında nasıl daha iyi ilişkiler kurulacağını öğrenmek, yaşanılan sorunlara çözüm üretmek

ÇOCUĞUM SINAVDA YALNIZ DEĞİL…

Çocuklarımızın maruz kaldıkları örseleyici sınav maratonunu en sağlıklı biçimde atlatabilmeleri, aileler için son derece önemlidir. Bu çerçevede, onların kendilerini algılama biçimleri, ifade etme şekilleri ve en önemlisi de hedeflerine ulaşma konusunda yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek adına oluşturduğumuz psikolojik destek sürecinde, ailenin de işe dahil edildiği bir program uyguluyoruz.
Programda; sınava hazırlanan gençlerin temel dersler için aldıkları destek kurslarından en üst düzeyde fayda sağlamaları, kendilerine en uygun mesleği seçebilecek iç görüyü kazanmaları, tercih noktasında ihtiyaçları olan kişisel gelişime ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.
Gençlere bu desteği verirken, ailelere de çocuklarını en iyi biçimde tanıyabilmelerini sağlayacak donanımı ve onların değişimlerine ayak uydurabilmelerine yardımcı olacak bilgi birikimini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Çocuğun, ailenin ve hedeflenen akademik başarı çizgisinin aynı düzeyde ele alınarak başarılı olunabileceğine inanmaktayız.
İsteğimiz sürecin başından itibaren çocuklarımızın yanında olmak. Programımıza kabul edeceğimiz çocuklarımızın hazırlık süreçleri başladığı anda psikolojik destek çalışmaları da başlayacaktır. Öğrencilerimizle haftada bir gün, 1.5 saatlik grup çalışmaları gerçekleştireceğiz ve bu çalışmalar bir eğitim öğretim yılı devam edecek. Sürecin başlangıcında aileler de ayrıca bir grup çalışmasına alınacaktır. Sınav tarihleri yaklaştığındaysa öğrencilerimize EMDR Kaynak Güçlendirme tekniğiyle bireysel motivasyonel destek vereceğiz.
Uygulayacağımız Psikolojik Destek Programı ile ‘ÇOCUĞUM SINAVDA YALNIZ DEĞİL…’ diyerek yola çıkıyoruz ve en önemli hedefimiz Mutlu, Huzurlu, Hayatı anlayan ve yaşadığı hayattan zevk alan gençler yetiştirerek, iyi insan olmanın farkındalığına ulaşmaları yolunda yol arkadaşlığı yapmaktır.

Bağımlılık Nedir?

Kişinin beden ve ruh sağlığını, aile yaşantısını etkileyecek düzeyde alkol ya da sigara içmesi ya da alkol\sigara içme isteğini durduramaması şeklinde tanımlanabilecek, ömür boyu süren bir hastalıktır.
Herkes bağımlı olabilir. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Biz istemesek bile beynimiz maddeyi ister.
Bağımlılık tamamen iyileşmez, ancak uygun müdahalelerle temiz kalınır. Eğer madde kullanmazsanız yaşamınız normale döner. Bağımlılık bir kısır döngüdür. Keyifli başlayan hikayenin sonunda insanın yaşamı alkol ve  sigaraya hapsolur. İnsanlar alkol ve sigaranın esiri olduklarının farkına çok geç varırlar. Hayat bir kısır döngüye döner. Kişi bırakır, tekrar başlar… bırakır, tekrar başlar… İnsan süreci kendisinin kontrol ettiğini zanneder ama bu kısır döngüyü alkol ve sigara yönetir.
Özgür olun, sağlıklı kalın…
EĞİTİMİN ADISigara ve alkolü bırakma programı
AMAÇ·Sigara ve alkol konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak·değişim motivasyonunu sağlamak·öfke ve stresle başa çıkma becerileri kazandırmak·etkili iletişim yöntemlerini öğretmek·kişinin sigara ve alkol kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını sağlamak
KİMLER KATILABİLİR·Sigara ve \ veya alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen herkes
EĞİTİM SÜRESİProgram 15 oturumdan oluşmaktadır. Haftada bir oturum yapılmakta ve her bir oturum  1.5 saat sürmektedir.
EĞİTMENYeliz ŞENVER
AMAÇ
Masal, bütün insanlığın ortak düşüdür.
Bu düş, nesilden nesile aktarılmış;  tüm insanların yaşanılan sorunlar karşısında zeki ve sorun çözücü olmasını, sezgi ve değerlerle donanımlı olmasını sağlayarak insanlığın iyiye ve doğruya yönelmesi için yaratılmıştır.
Bu eğitimde çocukların duygusal eğitimlerini şekillendiren;  soyut düşünmelerini, neden-sonuç ilişkisi kurarak problem çözmelerini sağlayan masalların peşinde hayallerimiz ve yaratıcılığımızı yanımıza alarak maceralarla dolu bir yolculuğa çıkacağız.
KAPSAM
Bu atölye çalışmasında çocuğun,
 • Yaşadığı iç dünyayı, duygularını fark etmesini sağlayarak özgüven duygusunu, kendini ifade etme becerisini kazandıran,
 • İnsanlara ve çevreye farkındalığını artırarak samimi ve içten bir iletişim kurmasını sağlayan,
 • Dil becerisini kullanmasını ve anadilinin zenginliklerini keşfetmesini sağlayan,
 • Dikkatini toplamasını ve hafızasını güçlendirmesini sağlayan,
 • Görsel becerisini, soyut düşünme yeteneğini ve hayal gücünü geliştiren,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurarak problemlere farklı çözüm yolları bulmasını geliştiren
masallar anlatılacak ve masala bağlı etkinlikler( oyun, masal yazma, şiir yazma, resim, kukla, maske …)
yapılacaktır.
Eğitmen: Didem KÖKTAŞ
Yaratıcı Yazım Atölyesi
Her çocuk yaratma içgüdüsüyle hayaller kurarak yazı yazabilir. Fakat çocuklar geleneksel anlayışın “giriş- gelişme-sonuç” kalıbına takılarak kendi duygu ve düşüncelerinden uzak metinlere kayabiliyorlar ve böylece çoğu zaman yazmaktan uzaklaşıyorlar.
Yaratıcı yazım çalışmalarıyla çocukların içlerindeki yazma isteği yeniden canlanacak; duyularını daha etkili kullanmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi öğrenecekler. Fark ettikleri ayrıntıları zihinlerinde yeniden canlandırarak, sözcüklerin gücünü keşfedecek ve içlerinden geldiği gibi yazabilecekler.
 • Yazım türlerini tanımak
 • Hikâyenin ana unsurlarını öğrenmek
 • Karakterleri yaratmak
 • Olay örgüsü oluşturmak
 • Diyalogları beslemek
 • Sürprizli sonlar hazırlamak
KİMLER KATILABİLİR?
8-11 / 12-15 Yaş grupları için uygundur.
EĞİTİM SÜRESİ: 6 Saat
EĞİTMEN: Didem Köktaş
AMAÇ
Haiku, şairin doğadan, renklerden, mevsimlerden, insanlardan yakaladığı bir anı , 17 hece  3 dize ile semboller kullanılarak derin bir anlam ile tanımladığı şiir biçimidir.
Bu eğitimde, tabiatın bir parçası olduğumuzu, derin düşünmeyi, kalbimizle dinlemeyi ve doğanın lirik dilini keşfedeceğiz ve yakaladığımız anları en sade haliyle sanki resim yapar gibi zarifçe sözcüklere dökeceğiz.
KAPSAM
 • Kendini Dinle
 • Şiirsel Dili Keşfet
 • Doğayı İzle
 • Kendi Doğanı ve Kalbini Sözcüklere Dök
 • Anı Yakala , Duygunu Takip Et
 • Bağ Kur
 • Haikunu Çiz
Yaş grubu : 9- 13
4 haftalık atölyesi
Her atölye 1, 5 saat
Eğitmen: Didem KÖKTAŞ
YOGA
Bedeni, zihni ve ruhu tamamen eğiten, huzur veren ve kişinin kendisini keşfetmesini sağlayan, en eski KİŞİSEL GELİŞİM metodudur.
YOGA’nın temel hedefi zihinsel dinginliğe erişmek, disipline olmak ve kendi gücüne inanmaktadır. YOGA’da yer alan tüm çalışmalar “Doğal olmak” temeline dayanır.
* ASANALAR
– Kişiyi dayanıklı kılar
– Hastalıklardan uzak tutar
– Kas ve eklemlere esneklik kazandırır
– İç organları güçlendirir
– Kan dolaşımını hızlandırır
– Duruşun düzelmesini sağlar
– Dengeyi geliştirir
– Telaş ve tedirginlik duygularından uzaklaşmayı sağlar
* MEDİTASYON
Teolojik felsefedeki görüntüsü dışında, gündelik yaşamda kolaylıkla yer alabilmiş bir mental aktivitedir.
Örneğin, İslam Sufizminde en bilinen örnek “SEMA” mediatif hal, meditasyon karşılığı “ZİKİR”dir. Sonuç olarak meditasyon aklın doğal durumudur.
* NEFES ÇALIŞMALARI
Yaşam enerjisini içimize çekerek enerjiyle dolarız. Kana ve tüm bedene oksijen taşınır, zihni sakinleştirir.
* GEVŞEME
Bedendeki tüm gerginlikler atılır. Endişe, kaygı gibi olumsuz düşüncelerden uzaklaşılır. Enerji depolanır.
* İMGELEME (Olumlu Düşünme)
Pozitif düşünce yeteneğinin arttırılması.
Asanalar, solunum, gevşeme ile beden rahatlar, zihin berraklaşır, kendine olan güven ve saygı artar.
Olumlu düşünce, huzurlu ve mutlu olmanın anahtarıdır.
NEDEN YOGA?
YOGA ile;
 • Bağışıklık, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemleri sorunsuz çalışır. İskelet sisteminde, özellikle omurgada oluşan rahatsızlıklar sona erer. Vücut şekle girer, duruş bozuklukları ortadan kalkar. Stres ve etkileri yok olur.
 • Kişi, içindeki evrenin kapılarını açar. Doğayla uyumu yakalar. Hayatını kontrol eder, kendine güvenir ve huzurlu yaşar.
 • Sessiz ve sınırlanmamış bir merkezin etrafında benliğimizle yeniden bütünleşiriz. YOGA, kaybettiğimiz “bedenimiz ve zihnimizle tam bir insan olma” hissini yeniden canlandırmamız için bir yoldur.
YOGA ve SAĞLIK
Yapılan incelemelerde YOGA’nın insan bedeni ve düşünce sistemi üzerindeki faydaları günümüz bilimi açısından belirlenmiş ve bunlardan yararlanılmaya başlanmıştır. Öncülüğünü çeşitli hastalıklara yönelik çalışmalarıyla Memoryl Hospital Hastanesi yapmaktadır.
MS, boyun rahatsızlıkları, migren, reflü, troid, menepoz gibi rahatsızlıklara yönelik çalışmalarımız mevcuttur.
YOGA ve HAMİLELİK
Bebeğin duygusal gelişimi anne karnında başlar. Yoga, hamilelik için çok önemli bir sürece sahiptir. Beraber takip edildiğinde, sağlığınız ve hamileliğinizin sağlıklı ilerlemesi açısından çok faydalıdır. Daha önemlisi, fetusun zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından mucizeler yaratır.
ÇOCUK YOGASI
YOGA uygulamaları; doğal çevreden, hayvanların hareketlerinden esinlenerek yapıldığı için çocukların hayal güçlerini geliştirmelerinde ve enerjilerini doğru olarak harcamalarında faydalı olur.
 • Daha kolay öğrenmeyi ve odaklanmayı sağlar
 • Çevresine farkındalığını geliştirir; incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenir
 • Koordinasyon ve beceri kazandırır
 • Küçük yaşta başlanıldığında astım, uykusuzluk, sindirim problemleri önlenebilir
 • Sinirler ve salgı bezleri harekete geçer, doğru nefes alma öğrenilir
REİKİ (Tüm insanlar için evrensel bir ödül)
Reiki, yaşam boyu sizinle birlikte olacak, evrenin enerjisinden kendinizin ve çevrenizin yararlanmasını sağlayan, geçmişi asırlar öncesine dayanan bir şifa tekniği…
Reiki, ilahi şifanın insan kullanımına sunulmuş en yalın halidir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutta insana şifa veren, kendi değerinin farkına varmasını sağlayan, insanı ışıkla tekrar tanıştıran bir öğretidir. Bir felsefe, şifa yöntemi ve uygulamalı tekniktir. Aslında hayatta olanın değil; olması istenenin ta kendisidir…
  Open chat