Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin danışmanlığı duygular, düşünceler ve davranışlarla ilgili yaşanan zorluklar nedeniyle başvurulan profesyonel bir yardım sürecidir. Yetişkinlere yönelik danışmanlık uygulamalarında amaç bireyin işlevselliğini ve ilişkilerini olumsuz etkileyen duygu, düşünce ve davranış alanlarında değişim ve dönüşüm sağlamaktır.
Yetişkin danışmanlığında genel hedefler bireylerin yaşadıkları sorunlara dair farkındalık ve iç görü kazanmalarını, problemler karşısında daha sağlıklı başa çıkma yollarını kullanmalarını, kişilerin sahip oldukları kaynakları fark etmelerini ve yeni kaynaklar edinmelerini sağlamaktır.
Seanslar danışanın ihtiyaçlarına, beklentilerine ve hedeflerine göre şekillenir. Yetişkin danışmanlığı sorunu belirlemek, sorunun geçmişine dair bilgi almak, tetikleyici unsurları değerlendirmek, değişim için hedef belirlemek, hedef doğrultusunda bir yol haritası çıkarmak ve bu hedefe yönelik işbirliği içinde çalışmak gibi belli bir süreci kapsamaktadır.
Yetişkin danışmanlığı seansları 50 dakika sürmekte, genellikle haftada bir sıklıkla yapılmaktadır. Belirlenmiş hedeflere yaklaşıldıkça seans sıklığı 15 günde bire düşmekte ve ortak kararla süreç sonlandırılmaktadır. Seansların ne kadar süreceği ise sorunun niteliği, şiddeti ve ne kadar süredir devam ettiği, danışanın kişilik özelliği ve motivasyonu, diğer stres faktörleri gibi etkenlere göre değişiklik göstermektedir.
Gerekli görüldüğü durumlarda psikiyatr yönlendirmesi yapılmakta, psikiyatr ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Yakamoz Psikolojik Destek ve Danışmanlık Merkezi’nde

·         Stresle Başa Çıkma
·         Duygudurum Bozukluğu (Depresyon, Bipolar Bozukluk)
·         Panik Bozukluk
·         Kaygı Bozuklukları
·         Travma Sonrası Stres Bozukluğu
·         Kayıp ve Yas
·         Obsesif Kompülsif Bozukluk
·         Psikosomatik Bozukluk
·         Performans ve Sınav Kaygısı
·         İlişki Problemleri
·         Özgüven Problemleri
·         Kronik Hastalıklar

·         Kariyer Planlama konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

    Open chat