Anaokulu Rehberliği ve Danışmanlığı

Okul öncesi dönem, çocuğun çevredeki her uyarıcıya en açık olduğu; çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde çocuk için öğrenmenin şekillenmesindeki temel adımlar atılır. Bu süreçte çocukların anne-babadan bağımsızlaşma, sosyal rollerini öğrenilme, okula uyum sağlama ve potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerileri kazanması ve bu yönde desteklenmeleri önemli görünmektedir.
Okul öncesi dönem rehberliği ile amaçlanan, çocukların sağlıklı bir yaşam için gerekli bilgi ve beceriler ile bu bilgi ve becerileri nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmektir.  Bu amaçla çocukların duygulara ilişkin farkındalık oluşturması, duyguların dışa vurumu; toplumsal kurallara uyum sağlaması, iletişim becerilerini geliştirebilmesine yönelik hedefler belirlenir.
Anaokulu danışmanlığında bir diğer önemli nokta da ailelere, öğretmenlere ve okul idarelerine ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğin sağlanmasıdır. Çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi hakkında yol gösterici olmak temel hedeflerdendir.
Yakamoz Psikolojik Destek ve Danışmanlık Merkezi’nin gerçekleştirdiği anaokulu danışmanlık hizmetleri kapsamında şu çalışmalar sıralanabilir;
·         Okula başlayan çocukların yeni bir ortama giriyor olmaktan dolayı yaşadıkları heyecan, kaygı ve korku nedeniyle, uyum ve hazırlık sürecinde karşılaşılabilecek sorunlarda öğrenciye gerekli desteği vermek; ilköğretime başlayacak çocukların okula hazırlık seviyelerinin ölçülmesi. Süreç içerisinde aileye gerekli bilginin verilmesi; öğretmen ve idarecilere yönelik destekleyici çalışmalar.
·         Öğrencilere yönelik grup rehberlik çalışmaları ile çocukların sosyal duygusal gelişimlerini desteklemek.
·         Danışman tarafından gerçekleştirilen sınıf içi gözlemler ile aile ve öğretmenlerden alınan dönütler sonucunda çocuklarla bireysel görüşmelerin yapılması. Bu yolla çocukların psikolojik süreçlerinin düzenli takibinin sağlanması.
·         Öğrencilerin yaşıtlarına göre gelişimlerinin değerlendirilmesi ve takip edilmesi amaçlı, geçerliliği, güvenirliliği olan test, ölçek ve envanterler uygulanması, gecikme belirlenen alanlara yönelik ihtiyaç dahilinde düzenlenen çalışmalar ve yönlendirmeler ve yapılan çalışmaların öğretmenler tarafından uygulanmasına destek verilmesi.
·         Çocuğun okula başladığı ilk günden itibaren yapılan gözlemlerin (çocuğun okula uyumu, gelişim özellikleri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları) veliya aktarılması ve gerekli görülen alanlarda iş birliği yapmak amacıyla veli görüşmeleri düzenlenmesi
·         Ailelerin talebi doğrultusunda ya da çocukla gerçekleştirilen gözlem ve görüşmelerin sonucunda,  aile içi sorunlar ve çözümlerine yönelik psikolojik desteği kapsayan (belirli aralık ve sıklıkta) aile danışmalarının yapılması

·         Okulun ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü konuda gerek okul idaresi, öğretmenleri ve okul personeline gerekse ailelere seminer, eğitim ve grup çalışmalarının düzenlenmesi

    Open chat