Klinik Psikolog Elif Kocağa

Manisa doğumlu Elif Kocağa; ilk, orta ve lise öğrenimlerini Manisa’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Staj sürecinde Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve Bursa Gülen Yüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde stajyer psikolog olarak çalıştı. Etüt merkezinde sınav dönemindeki çocuk ve gençlerle performans arttırmaya yönelik psikodrama etkinliklerini de içeren grup çalışmaları yaptı. Üniversite son sınıfta psikodrama yaşantı ve grup deneyimi oldu.

EMDR 2. Düzey terapi eğitimini tamamladı. Ergen ve yetişkinlerle; Kişilik Bozuklukları, Panik Bozukluğu, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Komplike Yas, Disosiyasyon, Rahatsız Edici Anılar/Fobiler, Ağrı Rahatsızlıkları, Yeme Bozuklukları, Performans Kaygısı, Stres Kontrolü, Bağımlılıklar, Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz, Beden Algısı Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları, Migren ve Fantom Ağrı, Kompleks Travma alanlarında çalışmakta.

Katıldığı son eğitimler:

 • Migren  ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi
 • Oyun Terapisi , Masal Terapisi ve Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi
 • Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı
 • ATTENTIONER /Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanısı Almış Çocuklara Yönelik 15 Seanslık Yapılandırılmış Eğitimci Eğitimi
 • Söylenmeyeni Duymak – Kompleks Travması Olan Danışanlarla EMDR
 • Çalışmak Çalıştayı
  Travmanın Nörobiyolojisi
  Kişilik Bozuklukları
  Zor Vakalar
  Psikotik Bozukluklar
  Travmatik Yas
  Preverbal – Bastırılmış Travmalar
  Disosiatif Olgu örnekleriyle EMDR Uygulamaları
 • Zor Vakalar Başarılı Uygulamalar Çalıştayı
 • Obsessif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde EMDR Uygulamaları
  Çalıştayı
 • Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi ( 320  saat)
 • Gottman Çift Terapisi 1.Duzey Eğitimi- Egitmenler :Uzman Psikolog Filiz Kaya ve Psikolog Dr.Özge Altun Aytun
 • Gottman Çift Terapisi 2.Duzey Eğitimi- Egitmenler :Uzman Psikolog Filiz Kaya ve Psikolog Dr.Özge Altun Aytun
 • Gottman Çift Terapisi 3.Duzey Eğitimi- Egitmenler :Gottman Enstitüsü Klinik Direktörü Dr.Donald Cole , Psikolog Filiz Kaya ve Psikolog Dr.Özge Altun Aytun
 • Stan Tatkin ile Güvenli Bağlanan İlişkiler Atölyesi
 • EMDR ile Çifti Birlikte İyilestirmek : Çift EMDR Uygulama Workshop ‘u: Eğitmen Klinik Psikolog /Aile Terapisti /Cinsel Terapist Ceren Kurtay Doğan
 • EMDR: Aşk Protokolü
 • PERGEL -Performans Geliştirme Programı -Sınav Kaygısına Yönelik Klinik Bir Müdahale

Testler :

Ankara Gelişim Tarama Envanteri / D2 Dikkat Testi / Catell 2-A  Zeka Testi / Metropolitan Okul Olgunluğu Testi/Peabody Resim  Kelime Eşleştirme Testi/ Gessel Gelişim Figürleri Testi/Frankfurter  Dikkat Testi / Burdon Dikkat Testi /RavenProgressive Matris Testi /LouisaDussPsikanalitik Hikayeler Testi/ Bier  Cümle Tamamlama Testi/Arzu Listesi/ Sınav Kaygısı Ölçeği

2018 yılında YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ –KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS  programına başladı.

  Open chat