Dil Terapisti Bengisu Balkan

İlk, orta ve lise eğitimlerini Manisa’da tamamlayan Bengisu Balkan, lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde onur öğrencisi olarak tamamladı. Öğrencilik hayatı boyunca İstanbul, İzmir ve Manisa’da bulunan çeşitli dil ve konuşma merkezlerinde, hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde stajlar ve uygulamalar yaparak; dil, konuşma, iletişim, ses ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisi süreçlerini deneyimledi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında gönüllü olarak afazi hastalarına yönelik klinik gözlem gerçekleştirdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç’ın yanında ses bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik süreçleri gözlemledi. Aynı hastanenin Nöroloji Polikliniği’nde inme, kafa travması yaşamış afazili ve yutma bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi ve tedavisi sürecinde aktif rol aldı.

İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi Liv Hospital’da uzman dil ve konuşma terapistinden süpervizyon alarak çocuk ve yetişkinlerde dil, konuşma ve yutma terapisi ve değerlendirmeleri yaptı.

PROMPT tekniği ve Floortime yaklaşımının Türkiye’deki eğitim liderlerinin yanında konuşma sesi bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel dil bozuklukları üzerinde klinik gözlemler gerçekleştirdi. PROMPT tekniğinin bütüncül bakış açısından etkilenerek PROMPT Eğitim Lideri Uzm. DKT Nida Şanlı’dan aldığı eğitimle PROMPT Klinisyeni olmuştur.

Şu an Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Dil ve Konuşma Terapisi tezli yüksek lisans programına devam etmektedir.

 

KATILDIĞI KURS & SEMİNER & KONGRELER

 

• PROMPT’a Giriş: Teknik Kursu, 11-12-18 Nisan 2021, Uzm. DKT Nida Şanlı Colay.

 

• Okul Çağı Kekemeliğinde Değerlendirme ve Terapi, 14-15-21-22 Mart 2021, Prof. Dr. Kurt Eggers.

 

• Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL) Uygulayıcı Eğitimi, 6 Mart 2021, Selçuk Güven.

 

• 2. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi,6-8

Mart 2020, Hacettepe Üniversitesi

-Ses Bozukluklarında Değerlendirmeden Terapiye Kursu,8 Mart 2020

-Erişkin Yutma Bozukluklarında Klinik Karar Verme Kursu,8 Mart 2020

 

• INTRODUCTION TO DIR®/FLOORTIME™ (101),17-18 Haziran 2019, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Uzm. DKT N.Egemen NAKIŞÇI

 

• X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 28 Nisan- 1 Mayıs 2019, Medipol Üniversitesi

-Diagnostic And Prognostic Assessment Of Children Who Stutter Kursu, 1 Mayıs 2019

-Treatment Of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia Of Speech Kursu, 1 Mayıs 2019

-Total Larenjektomi ve Laringeal Konuşma (ve TEP) Kursu,28 Nisan 2019

 

• 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi,8-9 Mart 2019, Anadolu Üniversitesi

• 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 11-13 Ekim 2018, İstanbul

• 1.Uluslararası Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi Konferansı, 22-23 Eylül 2018, İstanbul

• Dil- Beyin Sempozyumu, 6 Mart 2018, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

• Dünya Ses Günü Sempozyumu,10 Nisan 2017, Üsküdar Üniversitesi

 

ÇALIŞMA ALANLARI:

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Kekemelik

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Otizm Spektrum Bozukluğu

Down Sendromu

Yarık Dudak-Damağa Bağlı Konuşma Bozuklukları

Afazi (inme, kafa travması vb. sonucu dil bozukluğu)

Ses bozuklukları

    Open chat