Uzman Psikolog Tuğçe Taşdelen


1994 yılında Manisa’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimlerini Manisa’da tamamlamıştır. 2017 yılında  lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Bursa’da özel anaokulu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde stajlarını tamamlamıştır.

Lisans mezuniyetinden sonra Bursa’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde Özel Öğrenme Güçlüğü tanılı çocuklar ile çalışmış; aile seminerleri düzenlemiş  ve çocukların gelişimsel takiplerinde bulunmuştur.

Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünde Aile Danışmanlığı yüksek lisansını yapmıştır. Yüksek Lisans konusu; ‘’Ergenlik Döneminde Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddi ile Genel Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkide Akran İlişkilerinin Aracı Rolü’’ dür. Yüksek lisans kapsamında aldığı terapi eğitimleri:

  • Aile Terapileri- Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütcü
  • Cinsel Sorunlar ve Danışmanlık- Prof. Dr. Haluk Arkar
  • Çocuk ve Ergende Bilişsel Davranışçı Terapi – Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütcü
  • Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi ve Görüşme Teknikleri – Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütcü

Aldığı diğer eğitimler:

  • Çocuk Değerlendirme Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Catell 2A Zeka Testi, Catell 3A Zeka Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, , Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, , Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, , Porteus Labirentleri Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi – Uzm. Psikolog Çağla Selveroğlu

 

  • Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyun ve Terapötik Kartların Kullanımı-Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek

 

2018 yılından beri AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ile gönüllü çalışmalar yürütmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Seanslarında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımını kullanmaktadır.

Moxo testi uygulayıcısıdır.

Çalışma Alanları:

Özel Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Davranım Bozukluğu, İstismar ve İstismara Bağlı Sorunlar, Çocuğa Sınır Koyma, Çocukluk Dönemi Korkuları, Çocuk Merkezli Oyun, Aile içi İlişkiler, Cinsel Sorunlar.