Blog

Çocuk Psikolojisi

by in Uncategorized Mart 11, 2019

Çocuk psikolojisi, doğum öncesinde başlayarak ergenliğin sonuna kadar uzanan önemli ve hassas bir süreçtir.  Bu sürecin önemli olduğunu son yıllarda da dünyada yapılan birçok araştırma sonucu göstermektedir.  İlk altı yılda beynin yapısının esnektir ve zamanla kalıplaşmaktadır. Başka bir deyişle, ilk altı yıl bir konuda ilerlemek, gelişmek ve değiştirmek çok daha kolay olmaktadır.Duygusal, akademik ve sosyal alanlarda çocuklar belirli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklar karşısında çocuk ve ailesi etkilenmektedir. Çocuk/genç terapisinde ve danışmanlığında amaç çocuk ve ailesine bu sorunlarla baş etme becerilerini kazandırmaktadır. Çocuk ve anne-babası süreçte bağımsız düşünülmemektedir. Ebeveynler ve çocuk ile yürütülen bu süreçlerde anne-babalara çocuklarının yaşadıkları güçlükleri anlama, anladıklarını ifade etme ve destek olmaları alanlarında çalışılmaktadır.Ergenlik döneminde ise gençlerin duygusal iniş çıkışları ve aile çatışmaları olmaktadır. Bu durum bazı gençler ve aileleri için zor bir süreci doğurmaktadır. Bu dönemin etkili baş etme yöntemleriyle geçirilmesi, gençlerin ruhsal sağlığı, aile ilişkileri ve akademik, sosyal süreçleri için önemlidir.                  

 Çalışma Teknikleri

  • Oyun Terapisi

Çocuklar kendilerini en rahat oyun sırasında ifade edebilmektedirler. Çeşitli oyunlar ve oyuncaklar aracılıyla çocukların duygusal ihtiyaçlarını ifade etme yöntemine oyun terapisi denmektedir. Çocukların, duygularını ifade etme, sorunlarla yüzleşme ve onlarla baş etme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır . Güven ortamında çocuk ve terapisti oyun oynar ve bu sırada çocuk günlük hayatında çıkartmakta zorlandığı duyguları oyun üzerinden göstererek rahatlamaktadır.

  • Bilişsel Davranışsal Terapi

Amaç kişiye onu rahatsız eden problemler ile ilgili baş etme becerileri kazandırmak ve işlevsiz, yardımcı olmayan ve daha kötü duruma sürükleyen düşünce ve davranışlardan kurtulmasını sağlamak yerine daha işlevsel düşünce ve davranışları kazandırmaktır. Bilişsel terapi yöntemleri ve davranışçı terapi yöntemlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Danışan ve terapist işbirliği içerisinde çalıştıklarında gerçekçi hedeflere rahatlıkla ulaşabilirler.

  • EMDR Terapisi

EMDR, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelmektedir. Her insan yaşamı boyunca çeşitli travmalara maruz kalır. Bunlar bazen küçük bazen ise büyük olabilmektedirler. Burada önemli olan bu travmanın kişi üzerinde etkisidir. Bu yöntemle çeşitli teknikler kullanılarak kişilerin hayatlarını etkileyen ve şuan yaşadıkları sorunlara neden olan travmaları üzerine çalışılmaktadır. Terapi sırasında olumsuz yaşantıyla ilgili duygu, düşünce, beden duyumlarının üzerine çalışır ve kişinin bu durumla ilgili yeni düşünceler inşa etmesi, yeni hisler duyması ve olumlu davranışlarda bulunması hedeflenir.

  • Bibliyoterapi

Kitapla tedavi anlamına gelmektedir. Bu yöntemdeki amaç, kişinin duygusal sorunlarını anlaşılabilmesini sağlamak, hayata karşı uyum sorunlarının aşılmasını gerçekleştirmek ve kişinin içinde bulunduğu ruh halinin tüm detaylarını tanımlamaya çalışmaktır. Bir başka tanımlama şeklinin, “doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturmak” olduğu bibliyoterapi, kişinin okuduğu ölçüde tedaviye başladığı bir tekniktir.

  • PREP

Okuma eğitimini almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygundur. Okuma süreçlerine yardımcı olan bu çalışmalar kişinin dikkatini toplamasına ve kendisini ifade etmesine de yardımcı olmaktadır. Bu çalışmalarda ana amaç kısa ve uzun süreli belleğin geliştirilmesidir.

  • Test Uygulamaları

Gelişim, zeka, dikkat testleri ve projektif testler uygulanmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Open chat